История

История

Семействата учредили тази Асоциация, освен че обучават своите деца в домовете си, имат активна гражданска позиция относно образователните тенденции в страната ни. Всички съзнаваме важността на това да образоваме и възпитаме поколение, което ще донесе истинска и положителна промяна в България. Промяна етична, морална и материална, която е основана на старите, но покрити с прах основи на Евро-атлантическата цивилизация. Учредителите са в основата на почти всяка организирана до момента среща в страната с цел популяризиране на домашното образование.