Начало Събития през 2019

Събития през 2019

 

Скъпи приятели, опитът натрупан през годините ни показва, колко важни и полезни са семинарите и конференциите за общността на домашнообразоващите родители и учащите в дома деца. През 2019 година няма да нарушим традицията, затова в момента планираме чаканата от всички нас Национална конференция за домашно образование. Очаквайте скоро информация за събитието.  

 

 

История

Семействата учредили тази Асоциация, освен че обучават своите деца в домовете си, имат активна гражданска позиция относно образователните тенденции в страната ни. Всички съзнаваме важността на това да образоваме и възпитаме поколение, което ще донесе истинска и положителна промяна в България. Промяна етична, морална и материална, която е основана на старите, но покрити с прах основи на Евро-атлантическата цивилизация. Учредителите са в основата на почти всяка организирана до момента среща в страната с цел популяризиране на домашното образование.