Начало Събития през 2018

Събития през 2018

 

Скъпи приятели, опитът натрупан през годините ни показва, колко важни и полезни са семинарите и конференциите за общността на домашнообразоващите родители и учащите в дома деца. През 2018 година няма да нарушим традицията, затова сме планирали две събития с надеждата, че ще са полезни и изграждащи за всички ни. 

Между 27 и 31 август, ще се проведе 13-та поред Национална конференция за домашно образование. По традиция, мястото на конференцията ще е в Централна България, този път в местността Ксилифор, край Велико Търново. Очакват ни много работилници, за малки и големи. За най-малките дечица, ще има осигурени аниматори за всички дни на конференцията. Разбира се, няма да пропуснем забавната вечер на талантите, в която децата и родителите ще покажат своите артистични умения. Работилниците за възрастни ще са разделени в два потока, за родители, които започват домашно образование тепърва и за такива, които обучават децата си от по-дълго време. По традиция ще има среща на майките и среща на бащите. В програмата на Конференцията ще намерите подробна информация за всяко планирано мероприятие. Тя ще бъде публикувана достатъчно рано в сайта на Асоциацията. 

В края на месец октомври, 27-ми, събота в град Варна ще се проведе още един изключително интересен семинар, който ще е и последното събитие за годината. Темата на семинара е „Практики в домашното образование“. На този практичен семинар очаквайте теми, свързани с целите на домашното образование, примери за реализирали се домашни ученици, идеи за ежедневна работа, свързана с поставените цели, справяне с възникнали проблеми в процеса на обучение и пр.

 

В очакване на нашите срещи:

Екипът на АДО 

 

История

Семействата учредили тази Асоциация, освен че обучават своите деца в домовете си, имат активна гражданска позиция относно образователните тенденции в страната ни. Всички съзнаваме важността на това да образоваме и възпитаме поколение, което ще донесе истинска и положителна промяна в България. Промяна етична, морална и материална, която е основана на старите, но покрити с прах основи на Евро-атлантическата цивилизация. Учредителите са в основата на всяка организирана до момента среща в страната с цел популяризиране на домашното образование.