Здравейте! Вие четете първият сайт за домашно образование в България. Всичко започна като добра инициатива на ентусиазирани семейства в средата на 2005-а година, за да се развие впоследствие до движение на голяма семейна общност, която обучава своите деца в домовете си. През годините, екипът на този уебсайт и няколко семейства, активно служещи на каузата за домашно образование, работят усърдно, превеждайки статии и книги, пишейки авторски статии за домашното образование и организирайки ежегодни конференции.

Нови статии

Коя е най-добрата възраст за започване на уроци по пиано?

Десет неща, които да направите преди вашето дете да започне уроци по пиано

Шест съставки на успешното домашно образование: Съставки четвърта, пета и шеста

Шест съставки на успешното домашно образование: Съставки втора и трета

Шест съставки на успешното домашно образование: Здрави семейни взаимоотношения

Нашето домашно училище

Ще е домашно училище, точка по въпроса!

Нашето домашно училище - от началото до сега, краят предстои

Училището на сем. Цветкови

Семейството - най-ценната инвестиция

Нашето домашно училище

За образованието

Училището е изкуствено направена институция, за разлика от дома, който е една естествена среда. Имало е много култури без училища, но никога не е съществувала култура без домове. Всъщност, домашното образование е оригиналната система на образование, на която училището се превръща в заместител.

Marnie Larsen Ko