Начало За нас

За нас

В целият свят има милиони семейства, които са решили да обучават децата си вкъщи. Най-много такива семейства има в Северна Америка и Западна Европа.

Днес, няма континент на земята, където да няма деца, обучавани в домашни условия от своите родители.

Тенденцията родителите да поемат пълна отговорност за обучението на своите децата се засилва с всяка изминала година. Все повече родители осъзнават, че образованието и възпитанието на младото поколение е пряка отговорност, която лежи най-вече на техните плещи.

Предизвикателството да се посрещне тази отговорност дава стимул на много семейства по света да усетят в по-голяма пълнота щастието и тежестта, произлизащи от благословението да са родители.

Една малка част от всички семейства в света, които обучават децата си вкъщи сме и ние в България. Отвратени от плодовете на държавната образователна система, ние сме видели алтернатива за децата си. Тази възможност, която сме прегърнали и която за нас е „светлина в тунела”, наричаме така, като всички други семейства по земята – „Домашно училище”.

През последните две десетилетия широкият свят става все по-минималистичен, защото се събира в правоъгълните прозорци на нашите компютри. Разбира се имам предвид internet. Тази нова възможност открива пред нас шанса да споделим с всички българи във виртуалното пространство нашето виждане за едно по-добро бъдеще.

Имайки предвид, че бъдещето са децата, разбирате че ние сме се посветили да обучаваме поколение, което ще преодолява предизвикателствата на идните години все по-добре, за да бъде все по-добър и света, в който живеем.

 

Управителен съвет на Асоциация за Домашно Образование:

Петър Порумбачанов - Председател на УС

Елиан Петков - член на УС

Златка Маринова - член на УС

Радослава Петкова - член на УС

Йовко Хараланов - член на УС

Живка Порумбачанова - член на УС

Корнелия Хараланова - член на УС

 

 

За контакти: Петър Порумбачанов - email: p.porumbachanov@gmail.com 

 

Текстове или цитати от този сайт могат да се използват с изричното разрешение на Асоциация за домашно образование - за целта се свържете с нас на горепосочените контакти.