Семеен тест

Домашното училище – дали е подходящо за вашето семейство?

Това е последният тест преди края на нашата Част І. Използвайте го като помощно средство за вас и вашия съпруг, чрез което да вземете мъдро решение за домашното училище.

  1. Оценете отношенията ви с вашия съпруг.

   ____

   Отлични. Имате общо видение и цели. Можете бързо да решавате конфликтите, които се появяват.

   ____

   Добри. Разговаряте нормално за разликите във видението и целите. Когато е необходимо, търсите мъдър съвет за разрешаването на конфликтите.

   ____

   Задоволителни. И двамата сте християни. В края на краищата се примирявате с различията си. Рядко губите контрол над емоциите си, когато преживявате конфликт. Не търсите помощ за решаване на конфликтите.

   ____

   Лоши. Силно се различавате относно видението и целите. Имате много конфликти и ги решавате по разрушителен начин.  1. Оценете отношенията си с всяко едно от вашите деца.

   ____

   Отлични. Това дете е силно мотивирано от вашите похвали и има силно желание да се подчинява на своите родители.

   ____

   Добри. Това дете може да бъде мотивирано от вашата похвала и вие постоянно напредвате в неговото желание да ви се покорява.

   ____

   Задоволителни. Това дете е предизвикателно, и вие често сте съкрушена от него. Вие и вашият съпруг нямате съгласуван план за възпитанието на детето. Вярвате, че Бог може да ви поддържа.

   ____

   Слаби. Това дете вече е пораснало, а вие отдавна сте се предали. Чувствувате се пълен провал като родител. Не търсите помощ и сте изгубили надежда, че нещата ще се променят.  1. Оценете атмосферата във вашия дом. Отбележете всичко, което е вярно.

    

   Позитивно

   ____ спокойна

   ____ сигурна

   ____ весела

   ____ гостоприемна

   ____ спонтанна

   ____ стабилна

   ____ организирана

   ____ насърчаваща

   Негативно

   ____ напрегната

   ____ несигурна

   ____ мрачна

   ____ изолирана

   ____ строга

   ____ нестабилна

   ____ хаотична

   ____ обезсърчаваща  1. Избройте всички отговорности и задължения, които вие и вашият съпруг имате извън грижата за дома ви и децата ви.

   РАБОТА

   ЦЪРКВА

   ДОБРОВОЛНИ ДЕЙНОСТИ

   ХОБИТА  1. Какви планове имате да ограничите другите отговорности и задължения, за да правите цялостно домашно училище?

    

    

      1. Оценете дома си като насърчаваща образователна среда.

   1. Колко често използвате библиотеката? _____

   2. Колко часа седмично е включен вашият телевизор? _____

   3. Колко книги има във вашия дом? ______

   4. Какви подаръци обикновено правите на децата? _____

   5. За какви списания се абонирате? _____

   6. Какви интереси споделяте с децата си? _____

   7. Какви въпроси обсъждате като семейство? _____

   8. В дома ви лесно ли се намират моливи, хартия и принадлежности за рисуване? _____

   9. Децата ви имат ли добро място за игра навън? _____  1. Можете ли да посветите поне $400 годишно за домашно образование?

    

      1. Оценете инициативата си като си задавате тези въпроси и заграждате една от думите, които следват. Обичате ли да се учите? Колко книги четете на година? Обичате ли да започвате нови проекти?

   Отличен Много добър Добър Задоволителен Слаб  1. Оценете своята дисциплина. Довеждате ли докрай започната работа? Можете ли да поставите цели и да ги постигате? Навреме ли ставате и лягате? Изпълнявате ли задълженията си?

   Отличен Много добър Добър Задоволителен Слаб  1. Какви са вашите основания за домашно училище? Това библейско убеждение ли е?

    

      1. Бащата как подкрепя домашното училище?

   ___Силно подкрепя ___Подкрепя ___Неутрален ___ Не подкрепя  1. Каква роля може да поеме бащата в домашното училище?

    

      1. С каква подкрепяща система разполагате? Съпругът ви? Семейството ви? Църквата ви? Подкрепяща група на домашни учители? Познат учител? Християнско училище? Библиотека? Образователен консултант?

    

      1. Желаете ли да ходите на семинари, да посещавате събранията на подкрепящата ви група, да четете книги за да подобрявате постоянно вашите преподавателски умения и домашното училище?

    

      1. Оценете вашето желание да търсите помощ.

   ____

   С готовност търся помощ от други хора, които са силни в областите, където имам проблеми.

   ____

   При необходимост търся външна помощ, ако нещата наистина се влошат.

   ____

   Предпочитам сама да си решавам проблемите.  1. Желаете ли да се съобразявате със законите, които регулират домашното образование във вашия щат?

   ____

   Посветила съм се да изпълнявам отлично моите законови задължения.

   ____

   Ще направя това, което се иска от мен, за да се съобразя със законите.

   ____

   Всъщност, законите ми пречат, но ще се опитам да ги спазвам.

   ____

   Не вярвам, че имам библейска отговорност да спазвам тези закони. 1. След като внимателно сте изчислили цената на домашното образование, подготвени ли сте да му се посветите една година преди повторно да прецените решението си?

   

   

* * *
Debra Bell, The Ultimate Guide to Homeschooling
Copyright © 1997 Debra Bell
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова