Стандартизираните тестове

На много места домашните учители са задължени – или сами решават – да изпитват периодично децата си със стандартизирани тестове. Тук в Пенсилвания те са задължителни, и всяка година аз изпитвам повече от двеста домашни ученици на различни места в нашия щат. Въпреки моите уверения, това все още е болезнено събитие – за майките. Децата просто нямат проблеми.

И след като оценките биват изпратени обратно по пощата, това е единственото време в годината, когато получавам толкова телефонни обаждания от бащи. “Моят син има оценка 70% по правопис. И така, къде точно грешим?”

Мога да ги разбера. Въпреки всичко, което зная за глупостта на стандартизираните тестове, когато отварям плика с оценките на моите собствени деца, дланите ми винаги треперят. Тези числа изглеждат толкова точни, че е трудно да не им се повярва.

Целта на това изискване е да се оценяват децата. Но истината е, че родителите са тези, които се чувстват оценявани. Когато започвам провеждането на теста с молитва, каня децата да се молят и за своите майки. Именно те се нуждаят от увереност.

Това е начално ръководство, което да ви помогне в изпитването, а също и няколко полезни съвета как да използвате тези оценки за да подобрите вашата програма.

Какво точно е стандартизираният тест?

#1. Повечето стандартизирани тестове измерват постиженията

Това означава, че те са предназначени да измерят как ученикът е овладял материала, който му е преподаден. Стандартизираният тест не е тест за умения или за способности, както университетският SAT (Scholastic Aptitude Test), който се опитва да предвиди бъдещия научен успех на ученика.

Ниските оценки при тест, който проверява постиженията, могат да означават, че ученикът все още не е овладял този материал, или че материалът още не му е преподаван. Ако вашето дете е задължено да полага тест за постижения, направете възможното да разберете какви умения в действителност ще бъдат проверявани. Дали тестът за трети клас включва деление? Дали тестът за осми клас включва познаване на латинските корени на думите? Оценките от теста няма да означават нищо за вас, ако не знаете по какъв материал ще бъде тестът.

#2. Повечето проверяват само езиковите изкувства и математиката

Макар че могат да бъдат включени и други области, езиковите изкуства и математиката формират основата. В Айовския тест за основни умения (ITBS), който аз предпочитам да използвам, основата включва речников запас, четене с разбиране, правопис, математически понятия (терминология), решаване на математически задачи (текстови и числови задачи) и математическо изчисление (тест за бързина и точност).

Целият тест, който провеждам по избор, включва граматика, употреба на думи, пунктуация, работно изследване (умения за служене с карти и библиотека), естествени науки и обществени науки. Тези оценки не се изчисляват в основната сборна оценка, но са част от пълната сборна оценка.

Ако не провеждате вие теста, попитайте изпитващия какви точно подтестове ще бъдат давани.

#3. Постиженията на децата се сравняват с примерна група.

Оценките, които детето получава, се сравняват с “нормите,” постигнати от примерна група деца (обикновено десетки хиляди), които полагат същия тест по същото време на годината. Именно това означава “стандартизиран.” Средната оценка по всяко умение на тази примерна група се приема за 50%. Ако детето ви получи 70% по правопис, това означава, че на този тест той се е справил по-добре от 70% от примерната група деца, която полага теста по същото време в същия клас.

Събраните норми от тази примерна група се използват няколко години. Администраторите дори могат да избират между няколко норми. Нормите през 1988 на ITBS са по-високи от нормите през 1985. Така че оценки, формирани спрямо нормите от 1985, ще се тълкуват по-високо от същите резултати спрямо нормите от 1988. Леко покачване или спадане на нивото на оценките на вашето дете може просто да означава, че са използвани различни норми.

Нормите са различни за различните тестове. Stanford Achievement Test (SAT) е тестът за постижения, избиран от повечето частни училища. Тъй като тези ученици често са част от примерната група, нормите на Станфорд са малко по-високи от нормите на другите тестове.

Заради различията в нормите и действителният материал на теста, ще получите по-точна картина за постиженията на вашето дете, ако използвате един и същи тест всяка година.

#4. Оценките са представяни по различни начини

Освен представянето на постиженията на вашите деца под формата на процент, резултатът сигурно ще включва следната информация:

 • Необработена оценка: Това е действителният брой на правилните неща в теста. Процентите, еквивалентният клас и скалата (обяснена по-долу) са различни начини на тълкуване на значението на тази необработена оценка, когато се сравни с нормите.

 • Еквивалентен клас: Това обикновено е най-неразбираната оценка. Еквивалентен клас 79 в тест за четене за пети клас означава, че детето разбира материала за четене на този тест за петокласници така, както един “среден” седмокласник в деветия месец в училище разбира същия този материал за пети клас. Това не означава, че трябва да прескочите два класа по четене, нито че той чете като гимназист. Може точно да кажете, че той чете над средното ниво, което вероятно вече сте забелязали.

 • Скала (англ. stanine, standard-nine – стандартна девятка): Скалата показва в коя от деветте групи би попаднало вашето дете, като петата група представлява средата. Деветата група представлява групата на децата с много високи постижения в дадено умение, а първата група представя групата от деца с най-ниско постижение в дадената област.

  Аз предпочитам скалата, когато давам на родителите тълкуване на оценката на тяхното дете на теста. Скалата е обобщение на постиженията на детето. И смятам, че постиженията са единственто нещо, което можете да оцените чрез стандартизирани тестове за оценяване. Много фактори могат да повлияят върху представянето на детето на теста. Ако му дадете няколко пъти същия тест, еквивалентният клас и процентите ще нараснат. Но склата обикновено остава постоянна.

 • Сборни оценки: Сборните оценки се изчисляват чрез осредняване на индивидуалните оценки на комплект тестове. Прочетете внимателно бележките, за да видите точно кои тестови оценки са осреднени. Понякога сборните оценки включват всички тестове; понякога включват само основния комплект по езикови изкуства и математика. Сборните оценки тогава се тълкуват като проценти, класен еквивалент и като скала.

Какво значение трябва да се отдава на оценките?

#1. Вашето собствено наблюдение е по-точно

В традиционната среда е невъзможно индивидуалното оценяване на постиженията на детето по всички предмети. Именно затова са стандартизираните тестове. Те се опитват да помогнат на класния учител да определи кой има проблеми, кой се справя добре и кой може да е готов за ускорено обучение. Те са полезно, но несъвършено средство.

Много фактори, освен липсата на умения по даден предмет, могат да повлияят на оценката на детето: Може да не се чувствува удобно в средата, където се провежда тестът, може да е объркал листа с отговорите, дори може да няма ефективни стратегии за вземане на тестове.

Вашето всекидневно наблюдение на работата на вашето дете у дома е по-точно оценяване на неговия напредък, отколкото стандартизираните тестове. В повечето случаи оценката от теста само ще потвърди вашите заключения от работата с вашето дете. Когато тестовите оценки се разминават с това, бъдете предпазливи, когато ги приемате.

#2. Има нарастващо множество от изследвания, които отричат стандартизираните тестове

Основният проблем със стандартизираните тестове е, че те представят резултатите на ученика в сравнение с другите ученици. Това означава, че оценяването винаги прави така, че някои от учениците да не преминат добре. По-полезното оценяване би измервало колко е научило детето, без да прави сравнения. Допълнителните проблеми на стандартизираните тестове включват обществените пристрастия.

Изпитването със стандартизирани тестове е особено несправедливо към домашния учител, на когото не е позволен предварителен достъп до теста. Ако не знаете кое умение или съдържание ще се проверява, как може да сте сигурни, че материалът е бил преподаден на вашето дете? Не можете. Ако стандартизираният тест покрива материал, който не е предаден на вашето дете, тогава колко струват резултатите? Не много.

Ако искате да прочетете повече за проблемите със стандартизираните тестове, проверете някой от тези източници:

Tests: Marked for Life?, S. Alan Cohen (Scholastic, 1988).

Standardized Tests and Our Children (Fair Test) (John Holt Bookstore).

Как да се възползваме от стандартния тест

Тъй като вече водя войни по много други проблеми, засега ще трябва да пропусна да вдигна оръжие и срещу стандартизираните тестове. Приемам ги като житейски факт и ги давам на моите деца всеки път, когато мога, за да дадат най-доброто от себе си, когато оценката има значение.

И неохотно ще призная, че те са утвърждаващи и полезни през годините. Ето начините, които ще ви помогнат да се възползвате от тях:

#1. По възможност, вие трябва да провеждате теста на вашето дете поне веднъж

Източниците, които позволяват родителите да провеждат теста, са посочени в края на този раздел. Ако правите това, ще научите много неща за естеството на стандартизирания тест и за силните и слаби страни на вашето дете при вземането на тестове. Дали препуска през материала? Дали проверява работата си? Дали лесно се обърква? Дали чете всички възможни отговори преди да подчертае правилния? Дали управлява мъдро своето време? Сега ще можете по-добре да го подготвите за групов изпит.

Можете да откриете, както аз открих, че е истинско постижение да се въздържате да не го насочвате по време на теста, или да му давате несловесни намеци, когато е на път да направи грешка. Така, въпреки че изпитвам всяко едно от моите деца веднъж у дома, всички останали тестове се провеждат на мястото за групови изпити или при някой друг.

Ако не можете да провеждате теста, помолете за разрешение да наблюдавате вашето дете по време на теста, като добър начин да съберете тази информация.

#2. Ако вие провеждате теста, всяка година използвайте един и същ тест

Понеже представянето на детето на теста може да бъде повлияно от много различни фактори, по-правилво е да правите заключения от развитието на постиженията на вашето дете с течение на времето. И то трябва да се основава на използването на един и същ тест.

Често имам телефонни разговори с родители, чиито деца са били изпитвани есента със CTBS (Comprehensive Test of Basic Skills) от друг изпитващ, и които сега искат да се запишат за пролетта при мен за ITBS, за да видят дали има подобрение. Когато разбера това, съветвам ги да не го правят. Има толкова голяма разлика между двата теста, че резултатите не могат да се сравняват правилно.

#3. Не възлагайте големи надежди на първите тестове

На резулатите на децата в ранното основно образование не може да се разчита. До пети клас моите деца получаваха най-различни оценки, докато накрая започна да се появява постоянна тенденция. Виждала съм това да се повтаря многократно с децата, на които съм провеждала тестове. Мисля, че щатите, които изискват стандартизирани тестове за домашни ученици преди трети клас, не са с всичкия си. (Извинете моята грубост.)

Работила съм с деца, които са имали доста ниски резултати в началните години на своето основно образование, и които сега завършват далеч над средното равнище за младежи. През есента на пети клас оценките на моята дъщеря Кати рязко се повишиха. Мислех, че това е било случайно (каква вяра), докато не я изпитах отново през пролетта и получих същия драматичен скок. Нещо се беше отпушило (ето го отново вътрешното разписание), и моята дъщеря понастоящем е много мотивирана и целенасочена ученичка. Това е нова черта на нейната предишна безгрижна същност.

Не оставяйте теста да определя вашите възгледи за академичните възможности на детето. Многократно казвах на моите синове (и се молех това да е вярно), че децата, които са най-добри атлети в основното училище, често не са най-добри в средното училище. Децата, които работят най-усърдно, са тези, които са на върха, когато това има значение.

Убедена съм, че същото важи за академичния успех. Децата с академична мотивация ще се представят на теста най-добре, когато това има значение. Затова не се отчайвайте за вашето дете. Съсредоточете вашата сила върху поддържането на мотивацията на детето да учи, като правите програма, която зачита неговия стил на учене и развива в него любов към ученето.

#4. Използвайте тестови услуги, които ще ви дадат критерийно-ориентиран резултат

Критерийно-ориентиран звучи като странна дума, но това е информацията, от която се нуждаете, за да използвате истински оценките от теста. Критерийно-ориентираният резултат ще ви каже точно кои умения са проверени, колко от задачите в дадена категория са били започнати от детето ви на теста, и колко е решило правилно. Bob Jones University Testing Service, както и моите тестове, ще ви дадат такава информация.

Когато родителите видят резултатите, те ще могат да определят точно къде тяхното дете има проблеми, и как да решат проблема.

Пример 1:

Елън получава 45% на теста за пети клас по математически изчисления. Когато разгледаме нейните резултати, виждаме, че тя е започнала да решава всичките тридесет и девет задачи в тази част. Така знаем, че е завършила теста в позволеното време.

Имало е петнадесет задачи за събиране и изваждане на цели числа и тя е решила правилно тринадесет. Тук няма проблем. Но от шестнадесетте задачи с умножение и делене на цели числа, тя има само девет верни. Препоръчителни са повече упражнения в тази област. Освен това, от осемте задачи за събиране и изваждане на обикновени и десетични дроби, тя е решила правилно само една. Разговорът с мама разкрива, че този вид задачи още не са въведени в нейната програма по математика. Така че нейната ниска оценка е разбираема.

Нека да видим друго дете.

Пример 2:

Уилиям получава 53% на теста за четене за пети клас. Неговите родители са доста учудени. Неговото самостоятелно четене у дома изглежда доста над неговото ниво. Лятото започнал да чете Дивото зове и наскоро я е свършил. С критерийно-ориентиран резултат можем да намерим обяснение на това очевидно разминаване.

От петдесетте и четири въпроса върху четене и разбиране в теста, Уилиям е завършил само тридесет и два, всички от които са верни. Уилиям не е завършил теста в позволеното време. Той няма трудности в четенето – високата му оценка по речников запас е друг показател за това – но той е по-бавен от “средното” ниво.

Моите препоръки към неговите родители са просто да оставят Уилиям да продължи да чете. Скоростта ще се увеличи с повече четене.

Лесно е да се извлекат погрешни заключения

Без този критерийно-ориентиран резултат, можете ли да видите как родителят ще се насочи към погрешни заключения? Само с процентния резултат майката на Елън може да реши, че тя трябва да повтори всичките си уроци по математика тази година, за да е сигурна, че този път Елън ще вземе теста. Или пък родителите на Уилиям може да заключат, че той очевидно не разбира тези трудни книги, които чете, и ще настояват да избира по-лесни. И всичко това без полза.

Ако не можете да получите критерийно-ориентиран резултат на теста, тестът е безполезен за вас като средство за оценяване.

Полезни съвети, които да помогнат на вашето дете да се справя добре на стандартизиран тест

 1. Използвайте програма за подготовка за тест. Програми за подготовка за тест като Scoring High* не само дават упражнения с материала, който обикновено се дава в най-широко използваните стандартизирани тестове, но също учи вашето дете на стратегии за минаване на тестове, които го подготвят да управлява своето време и да прави най-добрия избор.

 1. По възможност, организирайте провеждането на теста в позната среда, с хора, които то познава.

 2. Уверете се, че е отпочинало, и за деня на теста има хранителна закуска, богата на белтъчини и бедна на захар.

 3. Изпратете вашето дете с линия, която да му помага да не бърка редовете на листа с отговорите и с часовник, за да управлява мъдро своето време.

 4. Ако е позволено, също може да вземе книга, която да чете, ако завърши много рано, и високопротеинова закуска за почивката.

 5. Не изоставяйте детето по време на теста, вместо това бъдете наоколо по време на почивките и на обяда, за да го насърчавате и подкрепяте.

 6. Прикривайте вашите собствени съмнения. Правилното използване на стандартния тест е да ви даде средство, за да настроите по-добре своята програма за нуждите на вашето дете. Той ще ви помогне да разберете кое е научено добре, и кое не е усъвършенствано. Не трябва да се използва за да оценявате програмата на своето домашно училище.

Национални тестови служби

Bob Jones University
Greenville, SC 29614
800-845-5731
Провеждащият теста може да е родител, но само ако има четиригодишно висше образование; критерийно-ориентиран резултат; Айова, Станфорд, и много други тестове.

Christian Liberty Academy
502 West Euclid Avenue
Arlington Heights, IL 60004
708-259-8736
Провеждащият теста може да е родител; California Achievement Test (CAT); само еквивалентен клас.

McGuffey Testing service
P.O. Box 109
Lakemont, GA 30552
706-782-7709
Провеждащият теста може да е родител в някои щати; Станфорд; подробни резултати.

Sycamore Tree
2179 Meyer Place
Costa Meca, CA 92627
714-650-4466
Провеждащият теста може да е родител; Comprehensive Test of Basic Skills (CTBS); подробни резултати.

* * *
Debra Bell, The Ultimate Guide to Homeschooling
Copyright © 1997 Debra Bell
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова