Постигаме ли целите?

Как върви вашата програма за домашно образование? Не можете да отговорите на този въпрос, ако нямате на разположение метод за оценяване.

И така, как определяме успеха?

Всяка оценка, която използваме в нашия дом, трябва да измерва нашия напредък в постигането на целите, които сме поставили за нашето семейство:

  • любов към ученето
  • пазарни умения
  • правилно разбиране на християнската вяра
  • страст към достигане на настоящето поколение с Благовестието

Годишен преглед

В 14 глава споменах, че всяко лято имаме време за годишно планиране. Преди да започна своето планиране, първо преглеждам и оценявам предишната година. Намирам за най-подходящо да направя тази оценка няколко месеца след приключването на училище. Нуждая се от известно отдалечаване, за да мога обективно да преценя нещата.

Моята първа стъпка в измерването на нашия напредъка трябва да бъде оценка на общата картина. Винаги се боря с прекаленото внимание в малките неща, например: Почеркът на Кристин подобри ли се? вместо към важните неща като: Задълбочи ли се любовта на Кристин към ученето? Или: Какво ще каже инспекторът за тези оценки от теста? вместо Какво ще каже Бог за целите на нашето семейство?

Внимателно започвам, като моля Бог да ми даде Неговия поглед за нашата програма и стратегиите за следващата година, които ще ни приближат до изпълнението на нашите цели.

Планиране в уединение

В някои случаи Кермит и аз дори излизаме някъде през почивните дни за да направим това. Толкова е романтично. Кермит си носи куфарчето и работния план. Тогава правим преглед на нашия брак, на нашия семеен живот и на програмата за домашното училище. Той организира превъзходно това мероприятие и е много мъдър относно поставянето на реалистични цели за подобрение. Аз също считам, че мъжете по-естествено гледат на голямата картина и могат да запазят семейството съсредоточено върху нещата, които имат значение.

Беше трудно да продължим тази традиция през последните години заради заетостта на всеки един от нас, но мисля, че това е най-ефективният начин да се проведе годишна оценка на семейния живот.

Основната тема на християнството: Изобличение срещу Осъждение

Повечето от майките в домашните училища, които познавам, не надценяват своята програма. По-скоро те работят често под тежестта на самоосъждението. И поради тази причина годишният преглед може да изглежда страшен. Винаги ми помага да си напомням за следните истини:

  • Нашето семейство има враг, който работи срещу нашия успех. Неговото най-ефективно оръжие е самоосъждението.
  • Когато Святият Дух изобличава, Той винаги е конкретен, и винаги дава решение.

Ако не е конкретно, и ако няма стратегия за подобрение, тогава не се поддавам на обезсърчение.

Мъдър съвет

Също приемам приноса на други хора. Толкова много съм вложила от себе си в образованието и духовния растеж на моите деца, че знам, че е малко вероятно да съм обективна в моето мислене. Търсенето на мъдър съвет е библейски принцип, който ни помага да виждаме Божия поглед към нещата. Но какво представлява “добрият съвет”?

Един специален съветник

Синди е на върха на моя списък. Първо, защото тя обича мен и семейството ми. Тя е показала своето посвещение към нашия успех по множество начини през последните шестнадесет години на приятелство. Второ, тя обича Господа и постоянно демонстрира това със своя живот. Познавам я като жена с духовна мъдрост и зрялост. И накрая, има плод в нейния живот и семейство, който искам да видя в моя живот и семейство. Тези три фактора – нейната любов към мен, нейната любов към Господа и доказателството на плода – вярвам, че представляват библейското определение за мъдър съвет.

Кръг от приятели

Има още три жени – Мари, Колет и Барб – за които признавам, че говорят истината с любов и ме предизвикват и насърчават, и които са служили достатъчно на моите деца, за да имат полезен поглед върху тях. Освен тях, имам своята поддържаща мрежа в Учебният център на Кооперацията на домашните училища.

Изпратете покана

Мъдрият съвет не идва естествено. Трябва да го поканя в моя живот, и ако искам честност, трябва да приема възгледите на другите с благодат, дори когато те изявяват някаква слабост или показват явно някакъв грях. Смирението не ми е присъщо, но знам, че това е условие за Божието благословение в моя живот и семейство.

Вярвам, че тези стъпки – годишен преглед и редовен принос от други духовно зрели хора – е Божият метод за оценяване на нашата програма.

Капанът на сравнението

Преди да продължим, също е полезно да прегледаме кое не е Божият метод за оценяване.

Искате да сте способна да разберете кой е методът на врага за оценяване на вашата програма? Дадено. Измерване на програмата чрез сравняване с други семейства.

Това е постоянно предизвикателство за майките в Учебния център. Помните ли молитвеното събрание, което имахме в началото на училището? Всеки вече се бореше с чувството на провал и самосъжаление. Не бяхме се справили добре в една област или друга, дните ни бяха хаотични и дезорганизирани, домашните задължения не бяха изпълнявани, едно или друго дете не получи вниманието, от което се нуждае, и някъде сред всичко, което се опитвахме да правим, духовните качества, които искахме да изпъкват, бяха често оставени на заден план.

Но всъщност това, което ни сломяваше, беше че всички други се справяха прекрасно – от семействата, показани в списанията за домашно училище, до нашия кръг от приятели в кооперацията. Аз съм единствената, която е объркала нещата! Така си мислеше всяка една от нас. И това ни пречеше да споделяме.

Сравняването с другите като метод на измерване на нашия успех е смъртоносен капан. Вярно е, можем да сме подтиквани от други семейства с домашно училище, можем да събираме ценни и творчески идеи, можем да събираме своите таланти и да даваме на децата си по-големите предимства на групата. Но ще изгорим по-бързо от метеорит, ако постоянно сравняваме своите слабости с въображаемите силни страни на другите.

Затова се нуждаете от семейно видение и (кратък) списък от цели от Господа, с които да измервате вашия успех. Не използвайте мерилото на някой друг, особено ако не можете да видите цялостната картина на неговия живот.

* * *
Debra Bell, The Ultimate Guide to Homeschooling
Copyright © 1997 Debra Bell
превод Copyright © 2003 Радослава Петкова