Домашно образование

"Защото съм го избрал, за да заповяда на чадата си и на дома си след себе си... "
 (Битие 18:19)

 

Май 2001, Брой ХIII

Скъпи читатели, след неколкомесечна творческа отпуска в очакване на отзиви от заинтересовани родители решихме да продължим с просветната мисия на нашия бюлетин. Въпреки огромния скептицизъм, на който се натъкваме, когато говорим за християнско образование, все пак виждаме, как Святият Дух говори в сърцата на някои родители и все по-настойчиво им задава въпроса как виждат образованието на децата си. Мотивирани от бъдещето на собствените си деца, и тези, които ще имаме занапред, както и от интереса на семействата, които не са се отказали да търсят решение за образованието на децата си, ние продължаваме с нашия скромен бюлетин.

Не претендираме, че сме приключили с учебните предмети, но не сме специалисти по всичко, а и не получихме конкретни статии от тези от вас, които са специалисти в други, или във вече публикуваните области. Разбира се, все още може да ги изпратите, или просто да се свържете с нас за обмяна на мнение и опит.

Когато говорим за християнско образование, обикновено се посочва колко е скъпо да се прави, как няма условия, няма сгради, родителите нямат пари и т.н. На кратко: трудностите се състоят в някакви причини от материален характер. Библията говори друго нещо, че най-напред са необходими “работници на нивата”. Нашият скромен опит ни показва, че все още са много малко хората в страната ни, които се познават помежду си и имат ясно намерение да правят алтернативна образователна система, където Господ Исус Христос да владее. Нуждаем се от собствена среда, защото тази в държавните светски училища е крайно враждебна на християнството. Както казва Робърт Тобърн, американски образователен деец, директор на християнско училище и автор на няколко книги, един от главните изводи от светското образование е, че Бог е маловажен и незначителен. За Него почти не се говори. Неудобно е да се споменава името Му. Дори се счита за лоша култура, ако някой публично казва, че вярва в Него. Съдържанието на всички предмети сочи към Неговата липса. Не е разрешено да се отправят молитви към Него, нито да се говори за Него пред други хора. И това не е някой друг, ами Бог, върховният суверен над вселената. Върховният идеал за доброто. Този, който притежава живота. Както се казва между светските хора – Божието царство, ако въобще съществува, е в отвъдното; тук на земята важат други закони.

Ние не желаем децата ни да израснат интелектуално в среда, която отхвърля Бог като абсолютен суверен над вселената и като стандарт за добро и зло, нито искаме те да бъдат научени да вярват в добрата воля на човека и в неговата сила да променя всичко. Нито хуманистичното християнство, нито хуманистичният атеизъм е мечтата ни за бъдещето на децата ни.

“ Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум”.

Евангелие от Матей 22:37

Нуждаем се от християнско образование. Интелектуална среда която да изгражда децата ни в добри специалисти и добри християни. Това е нещо ново, защото много поколения преди нас са допуснали то да бъде забравено. Отдавна вече родителите не се възприемат като настойници над образованието на децата си. Отдавна децата не почитат властта на родителите си над живота им и над бъдещето им. Отдавна учителите са престанали да се консултират с Божиите служители относно истинността на дадена теория. Отдавна държавните служители не зачитат правата на родителите върху образованието на децата им. Почти е забравено вече и как държавата не се е месила в определянето на стандартите за истина и лъжа. Една от целите на този бюлетин е да промени това; да събуди християнската ревност на родителите за умственото, психическото и моралното здраве на децата им. Историята и събитията се променят от хора с откровение, и обикновено откровението за дадено нещо е най-оскъдния ресурс. Затова, ние, авторите на този бюлетин, сме се посветили на разпространяването на информация за християнското образование.

С този брой откриваме обширната тема за различните форми, чрез които може да се осъществи християнско образование. Основните принципи са сходни:

родителски контрол над образованието;

съответствие на съдържанието с Библейската истина.

Различните форми на християнското образование позволяват прилагането на тези принципи според условията и обстоятелствата, които са налице. Християнските училища имат различни устройства, но всички те са полезни като добър опит, който може с някои адаптации да бъде приложен и в България.

Форми на общообразователни християнски училища, с чиито представители сме се срещали са:

Домашно образование, където родителят/родителите преподават на децата в семейството различните предмети, или наемат учители за областите, които не са им по силите. Домашното образование е стара традиция в САЩ, и е възродено с голяма сила през 20 век. Кооперативно училище, където няколко семейства събират децата си и си разпределят учебните предмети, и съответно наемат частни учители за предметите, които остават непокрити; Християнско училище, което функционира като платено, частно. Училище към църква. Такива училища има към повечето църковни общества в евангелските среди. В него обикновено учат деца от самата църква, в повечето случаи учителите са също от местната църква.

В този брой ще започнем с домашните училища. Всички останали училищни форми изискват екип, за да се започне, и по-голяма сграда, за да се провеждат заниманията. Домашното училище е най-гъвкавата форма за християнско образование, не изисква специална сграда, може да се провежда в домашни условия, и при отсъствие на съмишленици може да се започне само от родителите. Единственото нещо, без което не може, е посвещението и отговорността на родителите и децата.

Домашното училище ще бъде тема на няколко поредни броя, за да може да дадем по-пълна информация за него. Настоящия брой ще завършим със свидетелството на една американска майка за нейното домашно училище. Текстът е из книгата на Дебра Бел “Пълно ръководство за домашно училище”.

Убедена съм, че успешното образование на децата ни е пряко свързано с успешно родителско отношение. И очевидно общението е коренът на това. Едно от желанията ни е да видим общението с децата ни да премине от наставляване и обучаване към насочване, когато те започнат сами да вървят в пътя си. Не мога да си представя да направя това, без те да са у дома. Точно сега ние – и техните братя и сестри – са тези, с които те са развили най-добрите си приятелства. И това влияе положително на ученето им.

Колкото за аргументите “за” и “против”, на този етап не виждам нещо, което да е “против”. Децата ни винаги са били образовани в къщи, така че те не са напускали обкръжение, което да чувстват, че им липсва. Както синът ни Тим ще свидетелства на всеки, който би слушал, той обича свободата, която домашното училище му позволява. Има толкова много преживявания, в които е успял да участва заради гъвкавостта на програмата му. А Дженифър, която много се занимава с атлетика, също оценява тази свобода. Въпреки, че оказвам огромен натиск да посреща крайните срокове и изисквам голямо количество работа, тя разбира, че животът и е много по-малко напрегнат отколкото този на приятелките и, с които тя се състезава.

Участвали сме в работа и мисионерски пътувания, защото ограниченията на времето в училище са премахнати. Могли сме да се фокусираме върху характера и развиването на трудова етика, защото целите ни са различни от тези на стандартното образование. И сме могли да ускорим ученето на децата ни заради индивидуалното внимание, което имат. Учудващо е колко бързо децата ни могат да се справят. По-големите помагат на по-малките. Четиринадесет годишния ни син почти завършва гимназия. Това не е било наша цел; просто стана така. - Карен, майка на десет деца

Това свидетелство няма нужда от коментар, а има и много други многодетни семейства, които успешно образоват своите деца у дома. Нека да се вслушаме в техните думи и да не позволяваме на материалните обстоятелства да влияят върху бъдещето на децата ни. Бог да ви благослови.

Очакваме вашите въпроси, мнения и коментари на адрес:

abroffspring@hotmail.com

Емилия Стоева
Радослава Петкова