Защо моето (активно) дете има дислексия? И може ли тя да бъде излекувана?

Все още помня деня, в който се прибрах вкъщи от подготвителната група в детската градина, гордо вдигнал лист хартия с името ми на него, което бях написал сам. (виж фиг. 1) Аз не си мислех нищо специално за него по това време, но майка ми тихичко го изхвърли. Не знаех, че бях написал огледално изображение на моето име. Мама беше загрижена за това, че може би имам дислексия, и не искаше да я насърчава.

Векове наред хората са смятали, точно както майка ми, че дислексията е проблем със зрението, който кара хората да пишат и четат думите наобратно. Според Клиника Мейо дислексията е учебно разстройство, характеризиращо се с трудности при четенето[1]. Едва когато лекарите започват да правят магнитен резонанс на децата, докато те четат, откриват, че дислексията е слухов проблем.

Средностатистическият четящ чете като свързва написана буква (област 1 от Фиг. 2) с фонема (звук) в центъра за фонемично осъзнаване в мозъка си (област 2 от Фиг. 2) и след това слива звуците в думи и ги свързва с мястото в мозъка, което съхранява тяхното значение. (област 3 от Фиг. 2) Това позволява на четящия да разбира чрез създаване на „филм” на това, което се случва. (област 4 от Фиг. 2)

Когато четем една и съща дума достатъчно често, пътеката се „отъпква“. Това увеличава гладкостта на четенето.

Когато четат, дислексиците не използват областта за фонемично осъзнаване в мозъка си, те използват подхода на цялостния език (подход, при който думата не е прочитана буква по буква, а се възприема цялата наведнъж - бел. прев.). С помощта и на двете полукълба на мозъка си те свързват запомнената написана дума (област 1) с нейното значение (област 3) и създават „филм” в областта на разбирането в мозъка си (област 4). (виж фиг. 3)

Докато четат, хората с дислексия може да пропускат или да попълват непознатите думи с помощта на отгатване, подобно на напасване на парчета от пъзел. Понякога предположенията им са грешни, затова целият този процес може да бъде много затормозяващ. Този метод на четене винаги е много бавен, което обяснява причината за многото грешки, които правят дислексиците, докато четат прости думи, като сме и щях - защото тези думи не са съществени за значението.

Каква е причината за дислексията? Както височината, и фонемичната осъзнатост е генетично разпределена сред хората в крива с формата на камбана. Дислексията се наблюдава при долните 20% от фонемичната осъзнатост.

В зависимост от източника, до 70% от децата с хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието или ADHD, които често са активни деца или имат практически подход към ученето, са дислексици. Според мене, малко над половината от дислексиците са активни деца. Тяхната сила е в ученето чрез движение и докосване и слуховите им умения са по-слаби.

Може ли дислексията да бъде излекувана? До сега са развити основно два подхода: популярен подход и подход за адаптация, не толкова за излекуване, който се опитва да увеличи броя на невралните връзки между двете полукълба на мозъка на детето чрез упражнения за пресичане на средната линия[2], подобен на препоръчвания от BrainGym[3]. Аз предпочитам втория подход, който е лечебен и цели да увеличи фонемичната осъзнатост на детето, за да може то да чете нормално.

Авторката д-р. Сали Шейвиц, един от директорите на Йейлтския център за дислексия и креативност, демонстрира, че чрез обучаването на дислексиците да откриват връзката между звукове и букви се разширява областта на фонемично осъзнаване в мозъка им, докато накрая те могат да я използват, за да разчитат цели думи. След това те преминават от дислексично на нормално четене, което се потвърждава и от направените функционални ядрени резонанси.

Този подход лекува дислексията ефективно! Ето как да го използвате:

Стъпка 1: Установете кои звуци може да чува детето ви като играете с него на следната игра:

Игра за фонемични умения за дискелсици - (виж фиг. 4).

  1. Не показвайте на детето листа с думите 
  2. Помолете детето да повтори думата влак.
  3. След това му кажете да махне звука /в/.
  4. Помолете го да каже останалото от думата.
  5. Отговорът е лак.
  6. Ето някои други думи, които можете да използвате:

а. от склон извади /с/; клон

б. от лампа извади /м/; лапа

в. от врана извади /в/; рана

Стъпка 2: Укрепете областта на фонемичната осъзнатост на детето си като играете игри като тази. Включете и устно римуване.

Стъпка 3: Използвайте фонична система, която не набляга върху правилата и техните изключения. (Става дума за научаване на четене на английски език, при който правописът е различен от правоговора. - бел. прев.)

Стъпка 4: Потопете детето в четене с помощта на тази фонична система.

Стъпка 5: На всяко тримесечие оценявайте напредъка с помощта на Стъпка 1, за да разберете, дали детето е преминало от дислексичен на нормален подход при четене.

Защо работи този подход, който повишава фонемичната осъзнатост на детето? Всеки път, когато детето вижда буква, която звучи по един и същи начин, без изключения, пътеката на четенето при него се укрепва. Всеки път, когато буквата означава различен звук, детският мозък секретира химикал, който го кара да се чувства зле и отслабва пътеката. Това важи за всички деца, не само за дислексиците.

Целта на фоничната система е да свърже звук с буква, за да може да бъде разчетена нова дума. В основата си фоничната система отговаря на въпроса: Кой е звукът на тази буква в думата, която е пред мен сега? Това дава възможност на вашия начинаещ читател да свърже написаната дума с вече оформената си речева пътека.

Система, която започва с въвеждането на многобройни звукове за буквите[4] ще бъде по-трудна за дислексика, защото тя поставя под по-голямо натоварване вече отслабената му област на фонемична осъзнатост. Например някои методи въвеждат гласните букви като дават трите звука, които най-често се означават с тях. Следователно, за да прочетат дадена дума, от учениците се очаква да държат звуците на другите букви в ума си и след това да заместят трите звука, които гласната означава, докато чуят думата, която знаят и която „пасва” на контекста на прочетеното. Тази задача може да се стори твърде трудна на човек с ниска фонемична осъзнатост.

Две популярни програми по фоничната система „един символ / един звук” са „Научете детето си да чете със 100 лесни урока” (Teach Your Child to Read in 100 Easy Lessons) и Rocket Phonics[5]. Този тип фонични системи натоварват най-малко фонемичната осъзнатост на читателя и опростяват процеса като предлагат на детето последователност. Нещо повече, материалът за четене на детето ви вече не е ограничен до думи, състоящи се от съгласна-гласна-съгласна, както е в други книги, адаптирани за начинаещи читатели. (Става дума за материали на английски език - бел. прев.) Можете да потопите детето си в писано слово като му осигурите по-ангажиращи материали за четене.

Как да обучавате активните си деца, чиито мозъци са фокусирани върху двигателните умения, да развиват слухови умения, необходими за четенето? Позволете им да се движат докато четат. Ако детето ви иска да се протяга на пода докато чете или да потропва с крак, общо взето е добра идея да му позволите - това вероятно значи, че той е активен или практически учащ.

Експериментирайте, за да видите какво работи най-добре или да осигурите многообразие. Ето няколко начина да включите движение в четенето:

  1. Нека детето седи на люлеещ се стол или люлка.
  2. Нека детето коленичи на дивана с лице към облегалката му, а книгата да е закрепена върху облегалката.
  3. Изигравайте историите, както е в играта Шаради[6]. Това е чудесен начин едно активно дете да покаже доколко е разбрало прочетеното.
  4. От научаването на звуците на буквите до четенето на истории, упражненията от нашата програма Rocket Phonics изискват от детето да тича към това, което чете, и да го изиграва в ролева игра. Проверете ги!

Четенето е толкова важно умение. Мотивиращо е да знаете, че и за вашия обезкуражен читател има надежда.


Стивън Гуфанти е доктор по медицина, автор и домашно образоващ родител, който има дислексия и хиперкинетично разстройство с нарушение на вниманието (ADHD). Той е директор на клиника, специализирана в учебни разстройства. Автор е на много книги като Rocket Phonics, „Целта на силното увлечение” и „Наистина ли детето ви има ADHD?” Той е популярен гост на радиопредавания и има много статии, публикувани в списания за домашно образоващи родители.

 

Източник

Превод с адаптация: Маринела Инчовска


[1] Дислекция: дефиниция. Mayo Clinic Staff. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dyslexia/symptoms-causes/syc-20353552 (бел. авт.)

[2] Средната линия е линия, прокарана вертикално през тялото, която го дели на лява и дясна половина. Упражненията за пресичане на средната линия целят развитие на координацията между двете полукълба на мозъка чрез кръстосване на ляво и дясно, например докосване на ляво коляно с дясна ръка и обратно. (бел. прев.)

[3] BrainGym е програма за развитие на когнитивните и академичните способности чрез физически упражнения, развиващи баланса, координацията на движенията и ученето. https://breakthroughsinternational.org/about/brain-gym/  (бел. прев.)

[4] Това важи за английския език, при който дадена буква може да означава няколко звука. (бел. прев.)

[5] Rocket Phonics е учебна програма по четене, развита от д-р. Гуфанти. https://rocketphonics.com/

[6] Игра, при която дума или фраза е представена чрез пантомима, понякога сричка по сричка, докато играчите я отгатнат. - бел. прев.

Категории: Домашно образование, Семейство, Практични насоки