Селото и градът като възпитателни общества

Как са разсъждавали предците ни през първата половина на XX век, за възпитателното влияние на селото и града? В българското педагогическо списание „Енциклопедия на Домашното Възпитание“ от 1929-1930 година има интересни наблюдения и разсъждения, които смятаме да ви представим, в рубриката ни „Педагогиката в историята“. Убедени сме, че погледът назад във времето е полезен и добър за изводите, които правим и за решенията, които вземаме днес относно възпитанието на децата си. 

Може би много от нещата, които ще прочетете, ще ви прозвучат смешно или наивно от дистанцията на времето – изминали са почти 100 години от написването на текстовете, които ви представяме, но все пак считаме, че човек може да намери нещо полезно и интересно в начинът, по който са разсъждавали, възпитавали и дори изразявали, българите в началото на миналия век. 

Приятно четене!

 

 

Категории: Домашно образование, Свобода и образование, Семейство, Общество, Философия, Практични насоки, Методи