Какво е Unit Study?

Нека първо ви кажа, какво не е Unit study. Правилното и добро обучение не включва сухо четене или наизустяване на уроците, много заетост, безкрайно писане на упражнения и отегчени деца. За да се научи един урок е нужно да се учи по интересен и привлекателен начин, който да заинтригува учениците и да ги накара да искат да научат повече, да продължат да мислят за нещата, които учат. От електронни устройства до Етиопия, от катапулти до слонове, от подводници до самолети, уроците могат да разкрият целия свят на вашите деца, тема по тема. 

С развиването процеса на „образование” през годините, хората, бавно, но сигурно, са успели да категоризират и разпределят почти всичко в нашия свят, в специфични области на учене. Тези области включват наука, история, география, изкуство и много други. Работата е там, че децата, които са жадни за знания, виждат света като едно цяло, а не разделен на парчета. Когато гледат необятния океан, те го виждат пълен с китове и делфини, пълен с потопени пиратски кораби, виждат октоподи и миди, виждат океан покрит с тътнещи вълни. Unit study е системата, която работи обединявайки различните учебни предмети в едно цяло. По този начин, децата не изучават океана дефрагментирано, като история, география, морска биология и т.н., а като едно цяло в което са включени всички предмети. 

Unit study работи, като привлича вниманието на децата и им помага да наредят парченцата на пъзела. Когато изучават океаните чрез Unit study, децата учат за животинският свят в тях, за океанските течения, за това как изследователите са пътували през океаните с помощта на теченията и вятърът, колко големи, широки и дълбоки са океаните и как всички тези компоненти работят заедно. Отделете малко време и сравнете класическите учебници с Unit study метода. Учебниците са форма за образование, чрез която повечето от нас са били образовани. Те са написани от презумпцията, че всичко в света се намества идеално в една от няколкото научни категории, като физика, химия, биология, география и т.н. 

Учебниците съдържат пакет от информация, който трябва да се чете, наизустява и повтаря за тест или изпит. Основния проблем с ученето по учебник е, че ученика става много добър в наизустяването на информация, но остава незапознат с това как цялата тази наизустена информация се прилага в света около него. Имайки различна основа и перспектива, защото разглежда отделни теми в едно цяло, Unit study има предимство, понеже помага на децата да схванат голямата картина и да прилагат това, което са научили, към други области и теми, като по този начин увеличава и затвърждава наученото от децата. 

Един често задаван въпрос относно Unit study е: „Няма ли да има пропуски в образованието на детето?” Нека ви питам: Колко учебника сте изчели, по време на собственото си образование? Повечето от нас изобщо не са изчели и един учебник. Ние самите имаме огромни пропуски в образованието си. Трябва да сте наясно, че е невъзможно да научите детето си на всичко, което съществува като знание около нас. Жизнено важно е да осигурим на децата отлично основно образование и да научим тези будни, млади умове, как да мислят и да намират отговорите сами. 

Живеем във време, в което информацията е лесно достъпна и издателите бързат да добавят новата информация в учебниците,  допълнително съкращавайки, сбивайки, променяйки или изтривайки това, което счетат за по-маловажно и политически невярно. Много учебници сега приличат на енциклопедии, защото почти не съдържат интересно четиво, а само факти, фигури и сбит материал. Повечето деца ивъзрастни никога не биха определили учебниците, като интересни или интригуващи. Как тогава децата ще желаят и ще са нетърпеливи да учат от учебник? 

Ако можем да предложим на децата си по-интересни материали, от класическите учебници, по време на обучението, предизвиквайки ги да мислят, анализират и да търсят надълбоко за повече информация, ще открием с времето, че те са добре образовани и готови да се впуснат в живота на възрастните, който е пълен с предизвикателства, въпроси и приключения. Въпреки, че никога не ще можем да научим децата си на всичко, със сигурност можем да ги научим на важните неща, давайки им по този начин здрава основа, като стартова позиция за бъдещето. 

След като писах уроци в продължение на 18 години,  бях благословена с възможността да видя отблизо някои от предимствата, които Unit study метода на обучение предлага. Употребата на Unit study може да помогне на детето ви да се превърне в само-мотивиран ученик, нетърпелив да види всичко, което света може да му покаже.  Децата се научават да мислят и да се аргументират, да разбират дълбоките връзки, които Бог е създал в този свят и как цялото творение работи хармонично, следвайки Неговият план. Вместо да учат за облаците, водните пари и кръговрата на водата отделно от изучаването на реките, езерата, поточетата и океаните по света, децата учат за тези неща така, както те са били създадени – като една част от удивителен свят! 

 

* Метод на обучение, при който отделните предмети се обединяват в едно цяло за да послужат на конкретна цел. Така например, ако изучавате трите закона на Нютон чрез Unit study, няма да се ограничите само до класическата механика. Ако разгърнете пълният потенциал на този метод, ще ползвате историята за да разберете времето в което Нютон е живял, както и това, че уравненията, които извежда Нютон имат своята предистория в опитите на Галилео Галилей. После ще проучите приложението на законите и начините, по който тези закони са повлияли върху живота ни и т.н. (бел.ред.)

Аманда Бенет е съпруга, домашно обучаваща майка, лектор и писател. Тя пътува и говори по конференции, споделяйки вярата си, опита си в домашното образование и заразната си любов към ученето. Нейната най-нова поредица книги, Download N Go™, е базирана върху разтърсваща комбинация от Unit Studies, lapbooks  и дигитална интерактивност. С две деца завършили колеж и един тийнейджър вкъщи,  тя и съпругът й си остават заети и във фермата си за дръвчета в Тенеси. 

Научете повече за Аманда и за Unit Study метода на: www.UnitStudy.comили www.AmandaBennett.com 

 

Статията е взета от Homeschool Business & Entrepreneur Directory 2011- издание на The Old Schoolhouse Magazine

Превод от Английски език: Дариел Кремов 

Категории: Домашно образование, Практични насоки, Методи