Училище и живот

Чрез тази статия, публикувана в българското списание „Педагогическа практика“, през 1941 година, поглеждаме назад в историята, за да разберем какви са били проблемите на държавната училищна система преди 77 години. За толкова дълъг период от време би трябвало да сме подобрили изключително държавното образование. Да, материалът е писан от германски автор, но фактът, че статията е поместена в българско списание е достатъчно красноречив. Прочетете и помислете има ли някаква разлика между образователния резултат на държавната образователна система сега и преди 77 години. Не е нужно да коментираме решенията на проблемите, които предлага авторът, защото очевидно не са сработили. 

Впрочем, има безкрайно много статии в български списания и вестници от края на XIX и началото на XX век, които безспорно са много интересни и полезни. Ще се опитаме да публикуваме още от добрите материали. За първата статия сме избрали фотокопие на текста, за да се види неговата автентичност. В бъдеще, бихме могли да осъвременяваме текста, ако смятате, че ще е по-добре за четене, въпреки че част от екипа ни е много тясно свързан с историята и предпочита фотокопията. 

Приятно четене!

Категории: Свобода и образование, Семейство, Държава, Общество, Философия