Защо математиката е важна?

Защо децата – особено тези, които не показват някакво специално влечение или заложба по математика – се нуждаят от нещо повече от стандартното обучение по тази дисциплина? Ако детето не се е насочило към кариера в областта на инженеринга, технологиите, математиката и естествените науки  – важно ли е да учи математика?

Напоследък все по-често ни задават този въпрос, особено родители, които определено не приемат нормално идеята за допълнителни часове по математика или за школа по математика след училище.

Математиката е важна, защото мисленето е важно. Нека да вземем пример със спорта. Днес  повечето деца участват в някаква форма на извънкласни занимания по спорт, макар малцина от тях да възнамеряват да стават професионални атлети. Защо? Защото самото участие в спортни занимани развива здравословни навици и изгражда умения. Когато децата пораснат, даже тези от тях, които по природа не си падат по спортовете, ще имат изградени навици, които да им помагат в нужда.

Способността да се мисли добре – критично, логически и творчески – е различна при отделните хора. Това умение носи голяма полза, без значение от професията. Математиката просто е най-доброто средство, с което разполагаме в настоящето, за да развиваме мозъка си и умението си да мислим добре.

Математиката е важна, защото потенциалът на детето не се определя при раждането. Често чуваме „моето дете не е математик“ – твърдение, което разстройва всеки учител, който го чуе. Усилията в дадено направление не означават липса на способност; много често се оказва, че един предмет не е бил представен по правилния начин.

Малките деца са способни на абстрактни разсъждения и мислене от по-висш порядък много повече отколкото по-големите деца, затова е важно да се започне от рано. Когато математиката се поднесе по правилния начин на едно дете в начална училищна възраст, когато децата започнат да учат рано алгебра, изследванията показват, че мозъчните им функции наистина се променят. Тяхното познавателно развитие отбелязва силен тласък напред.

Ние продължаваме да наблюдаваме това вече двадесет години сред хиляди ученици. Много деца, които идват при нас, за да им помогнем по математика, излизат като математически звезди. Това е причината да повтаряме, че няма такова нещо като човек, който да е роден математик. Никое дете не се ражда с предварително определен потенциал.

Математиката е важна, защото тя не е пълен провал. Наистина! Много родители потръпват при спомените си от часовете по математика в училище и предават този негативизъм на децата си. Напълно разбираемо. Това се случва, защото твърде често математиката се преподава като поредица от несвързани факти, които трябва да бъдат запомнени чрез упорити упражнения.

Но това не е математика. Тя е език, лупа, през която да гледаме на света. Всяка класна стая, в която математиката се преподава по този начин, е жива. Школите по математика в бившия Съветски съюз бяха пълни с ученици, които обсъждаха решенията на висок глас и скачаха от местата си, за да отговорят на въпросите.

Да се намираш в такава среда е заразно – децата започват да обичат да учат и това остава в тях през целия им живот.

Има много възможности учениците да изградят умения за критично мислене като намират връзка между концепциите от класната стая и „истинския свят“. Докато пътувате в кола може да дадете тази примерна задача:

Кажете на детето си колко време очаквате да пътувате и кога трябва да бъдете на мястото, към което отивате. Попитайте: Кога трябва да тръгнем, за да пристигнем навреме?

Ако сте изминали 4 километра през последните 5 минути, попитайте детето си: Какво разстояние ще изминем за 30 минути? Ако трябва да изминем 35 километра за това време, трябва ли караме по-бързо, за да пристигнем навреме?

Кажете на детето си приблизителното време, което ще продължи вашето пътуване, и попитайте: Кога ще пристигнем според теб?

* * *

Ако искате повече подобни задачи, идете на blog.russianschool.com

Статията е взета оттук

Превод от английски език: Радослава Петкова

Категории: Домашно образование, Практични насоки, Методи