Доклад на Съвета на Европа заплашва домашното образование

Европейският парламент постави знак за равенство между религиозна свобода и паралелно общество

 

Доклад относно „защитата на непълнолетните лица от крайностите на сектите" от Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) отсъжда, че домашното образование е практика, която трябва да бъде ограничена, заради опасността от "създаването на паралелни общества и религиозно сектантство." Докладчикът Руди Салес от Франция, говори от името на "Комисията по правни въпроси и права на човека". Той каза: "Комитетът е на мнение, че трябва да се вземат повече мерки на национално и европейско равнище, за да се противодейства на крайностите на секти, които засягат малолетните." Наред с другите неща, докладът призовава всички 47 държави-членки " . . . да се уверят, че задължителното образование се осъществява, като това се докаже със строго, бързо, и ефективено следене на всички частни форми на образование, включително и домашното образование". Този контрол се налага, за да се "противодейства на крайностите на секти, които засягат малолетните и непълнолетните граждани на ЕС."

Създадена е коалиция от НПО-та, които осъждат доклада на ПАСЕ, както и придружаващата го резолюция, наричайки ги "фатално погрешни". Коалицията заявява, на своя уебсайт, че: „Документите противоречат на основни човешки права. Докладът на Салес и резолюцията към него съдържат генерални обобщения, неясни и недоказани твърдения и едностранчива информация от предубедени източници. Всичко това е съзнателна дискриминация срещу родителите и техните деца, които са част от религиозни общности."

Борци за религиозната свобода в Европа и по света са обединили сили за да се противопоставят на „Докладът Салес“. Интернационална кръглата маса за религиозна свобода, сдружение на учени, религиозни лидери, от много вероизповедания и защитници на правата на човека, изпратиха на 31 Март писмо до председателя на ПАСЕ Ан Брасер, в което се изразява сериозно притеснение относно „Докладът Салес“. Това писмо получи подкрепата на 64 американски и европейски организации, включително и HSLDA.

Майкъл Донъли, директор международни отношения на HSLDA, моли приятелите на домашното образование и религиозната свобода по целият свят, да издигнат гласа си, за да бъде той чут: "Моля, отделете малко време и подпишете петицията на Коалицията, за да спомогнете за спиране на предложеното законодателство в Съвета на Европа и насърчете други хора, които познавате, да направят същото. Докладът на Салес представлява сериозна заплаха за религиозната свобода и стига твърде далеч в опита си да унищожи правото на родителите да изберат и обучават децата си у дома, въз основа на своите религиозни убеждения. Това е право, което е ясно защитено от Европейската конвенция за правата на човека и други международни нормативни актове по правата на човека."

 

Статията е взета оттук:

Превод от Английски език: Георги Порумбачанов

Призивът на Асоциация за домашно образование е да застанете до семействата, обучаващи децата си в домовете си, като отделите време и подпишете петицията, против това тоталитарно законодателство.

 

Категории: Домашно образование, Религия и образование, Свобода и образование, Държава, Общество, Закони