Свободата на домашното образование в Квебек е застрашена

Казусът, свързан с една католическа гимназия в Монреал заплашва свободата на домашното образование в цяла Канада. Този случай показа, колко опасна е идеята, че държавата има правото да казва на родителите как трябва да образоват децата си.

На частно католическо гимназиално училище в Монреал е заявено, че не може да преподава религия и етика според собствената си религиозна перспектива. Сериозно!?

Че то, за какво въобще е религиозно училище? Канада не е ли плуралистично общество, където различията и толерантността са високо ценени? Да така е, освен ако не сте католическо училище опитващо се да обучава от католическа переспектива.

Заведено е дело в Канадският Върховен съд и едно негативно решение ще застраши правото на всички родители в Канада да обучават децата си, според собствените си религиозни вярвания. Идеята, че родителите, а не правителствата, следва да решават как и какво трябва да учат децата, що се отнася до ценности и религия, е залегнала във фундаменталните понятия на основните човешки свободи. Децата не са държавна собственост и тази идея е единодушно подържана като жизненоважно човешко право в целия свят.

Пол Фарис от “HSLDA” Канада обяснява: „Ако това решение мине във Върховният съд, то ще подкопае самите основи, които защитават домашното образование. Каквото и да реши съда, то ще се отнася за цялата страна. Една загуба сериозно би ограничила свободата на домашното образование.“

Всяко училище, включително и домашното, е задължено да включи в програмата си предмет наречен: „Етика и Религиозна Култура“ (ЕРК). През 2008, правителството в Квебек прие правила, забраняващи на учителите да изявяват собствено мнение, що се отнася до религиозни и етични въпроси. Това е логично в държавно училище, където родителите са принудени да изпращат децата си и където се сблъскват много различни вярвания. Но да заявиш на католическо училище, че не може да преподава етика и религия от католическа перспектива е абсурдно!

Католиците дори не са искали да променят материалите и учебниците по предметите, те просто са искали техните католически учители да преподават материала от католическа перспектива. Фарис обясни как този закон вече причинява проблеми:

„Застрашена е свободата на родителите да обучават децата си според собствените си религиозни вярвания. Върховният Съд отсъди в друго дело, от 2012 г., че правителството може, чрез сила, да накара учениците в държавните училища да посещават ЕРК курса. Ако сега Съдът забрани религиозната свобода в частното училище, то единствено свободни ще останат домашно образоващите. Това не само ще означава повече натиск върху нас, но вероятно ще последват и обвинения от съдебната власт. След като Върховният Съд вече е заставал против религиозната свобода в два подобни случая, твърде вероятно е, сега да се вземе решение в ущърб на домашното образование.“

Канадската Харта за Права и Свободи, която е част от Канадската Конституция, заявява, че всички граждани имат фундаментално право на религиозни убеждения по съвест. Въпреки това, през 2005 г., законодателната власт на Квебек променя хартата за права и свободи, така че да позволи на правителството да налага собствен учебен план. Държавните представители са използвали тази промяна с цел да узурпират отговорността на родителите да насочват религиозното и морално образование на децата си.

Директорът по международните въпроси на HSLDA, Майкъл Донъли, изрази голямо безпокойство относно този случай и тенденцията, която се разкрива:

„Тенденцията през изминалите години да се ограничава свободата в домашното образование в Квебек е изключително притеснителна, особено в светлината на този случай. Свободата на религията в Канада е от основно значение за домашното образование. Ако този съдебен процес бъде загубен, правото на домашно образование в цяла Канада ще бъде поставено под въпрос.“

Cardus Daily пише, че този казус има потенциал да нанесе силен удар върху свободата на родителите да обучават децата си според собствените си възгледи.

HSLDA-Канада прави опити да повлияе на казуса. Пол Фарис се надява да внесе с успех писмени и вербални аргументи по случая. Фарис ще пледира през Март 2014, съдът ще излезе с решение през лятото или есента.

Майкъл Смит, председател на HSLDA и член на борда на директорите на HSLDA-Канада, моли членовете и приятелите на HSLDA да подкрепят канадските хоумскулъри с молитва:

„Нашите братя и сестри в Канада се молят за мъдрост и благосклонност от страна на съда. Този казус ни напомня, че свободата на домашното образование е под атака не само в страни като Германия, но и в държави на нашия континент. Моля, молете се, да бъде разрешено на HSLDA-Kанада да се намеси в делото, за да направи всичко възможно за предотвратяване на удара, който едно негативно решение би нанесъл върху хоумскулърите в Канада.“

 

Статията е взета оттук

Превод от английски език: Георги Порумбачанов

Категории: Домашно образование, Религия и образование, Свобода и образование, Държава, Закони