Петгодишните деца трябва да научат повече за секса, за да могат да „задават въпроси и да докладват за тормоз“ – казва Юнеско

Според Юнеско, петгодишните деца трябва да получават сексуално образование, за да могат да задават въпроси за телата си и да съобщават на възрастните, ако са подложени на тормоз.

Агенцията за образование и култура към Обединените нации твърди, че децата в основното училище трябва да са запознати с фактите от живота, трябва да „получават информация за сексуалността си, когато са още много малки“. Агенцията препоръчва учениците да научат всичко за телата си и как функционират сексуално, преди да получат „опасно погрешна информация“ от приятелите си. 

Новите препоръки се получават, след като правителството постанови, че часовете по сексуално обучение ще бъдат задължителни в анлгийските училища. 

Според планът, съставен през Април, невръстните, между пет и седем годишни деца, ще учат за „простите физически промени, случващи се с телата им по време на разтежа“ и за разликата между момчетата и момичетата в лични, обществени, здравословни и икономически (ЛОЗИ) часове. 

Между седем и девет години учениците ще учат за пубертета, а в последните две години от основното училище ще учат за начина на човешката репродукция. 

При все това, международните препоръки на Юнеско, които не са задължителни, увещават учителите да направят повече, за да защитят най-младите ученици от „насилие, тормоз и експлоатация“. 

Когато запитахме: На пет годинки не е ли „малко рано за децата да разберат концепцията на сексуалността“, Нанет Екер, една от авторите на препоръките отговори: „Децата се раждат сексуални същества и като възрастни умират като сексуални същества. Сексуалността се простира от раждането до смъртта.“ 

„Децата започват да получава информация за сексуалността, когато са много малки, но скоро разбират, че родителите и другите възрастни се срамуват  да обсъждат сексуалните въпроси, затова обсъждат сексуалността с връстниците си. За съжаление, това означава, че могат да се сдобият с твърде погрешна информация относно сексуалността и сексуалното здраве. 

Трябва да разберем, че много деца и малди хора са сексуално тормозени и са изправени пред сексуални и репродуктивни проблеми като изнасилване, непланувана бременност, ВБ (венерически болести) и ХИВ. 

Използвайки система на надграждане, ние трябва да започнем сексуалното образование от най-крехка възраст. Например, редно е да научим 5-8 годишните на правилната терминология свързана с телата им и как те работят, така че да притежават езикса нужен за да задават въпроси и да докладват за тормоз или насилствено сексуално поведение. 

Признавайки тези факти, както и неконтролируемото разпространение на ВБ, непланувани бременности и ХИВ, заключаваме, че не можем да чакаме за доказателства свързани с ефекта от програмите за сексуално образование. Тези програми трябва да започват от ранна детска възраст, тъй като вече имаме силни доказателства за ефекта от подобни програми изследващи въпросите за сексуалното съзряване при тийнейджърите.“ 

Препоръките включват 32 точки за справяне с „рисково сексуално поведение“, с цел ограничението на 111-те милион болести предавани по сексуален път, от които се заразяват младите хора по света всяка година. Юнеско твърди, че 45% от всички нови видове ХИВ инфекции се развиват чрез младите хора, а 10% от ражданията по света са на „тийнейдж“ майки. 

Планът ще бъде стартиран официално от Обединените Нации в Ню Йорк през Октомври (2013).

 

Статията е взета оттук

Превод от Английски език Георги Порумбачанов

Категории: Семейство, Държава, Общество