Омбудсмана на Република България за Домашното образование

Представяме на вниманието Ви част от Годишният доклад на Омбудсмана на Република България, която засяга и Домашното образование. Целият доклад може да изтеглите от тази страница.

 

Стр.96-97

 
Семейство, решило да обучава децата си вкъщи, постави пред мен като национален омбудсман въпроса за възможността за въвеждане в страната на домашно образование. В началото на настоящата година този въпрос беше поставен и от представител на Асоциацията за правна защита на домашното образование – САЩ. По случая изразих позиция, че не съществува разпоредба със задължителен характер в правото на Европейския съюз, която да задължи една страна членка да въведе домашно образование. Всяка държава е в правото си да направи своята преценка по отношение на образователната си система. Като омбудсман напомних за позицията на Комисията по петиции към Европейския парламент по повод петиции, свързани със забраната на домашното обучение, а също така и за практиката на Европейския съд за правата на човека (например решението по жалба № 35504/03 от Фриц Конрад и други срещу Германия). В случая не могат да се пренебрегнат изтъкнатите аргументи за конституционното задължение на държавата да осигури образование, за това, че училището представлява общество и е в интерес на децата да бъдат част от това общество, както и че поради възрастта си децата не биха били в състояние да предвидят последствията от решението на родителите да не посещават училище. 

Предвид факта, че въпросът за тази форма на обучение напоследък се поставя все по-често на вниманието на гражданите, особено по време на дискусии, свързани с проектите на Закон за детето и Закон за предучилищно и училищно образование, е добре да се дискутира с представители на компетентните институции в областта на образованието и правата на децата, представители на учредената Асоциация за домашно образование и други родителски организации. Много е важно при взимане на решения, свързани с образованието и обучението на децата, да се чуят повече мнения и аргументи и да се защити най-добрият интерес на децата.

Категории: Домашно образование