Добри новини за домашното образование в Русия

HSLDA вече е информирала своите читатели как практикуващите домашно образование в Русия се бориха за правата си през 2010 година (вижте моля “Good News for Homeschoolers”). Опцията домашно образование, наричана „семейно образование” в Русия, не беше спомената в първия вариант на новия проектозакон за образованието. Руските домашно обучаващи семейства реагираха бързо и остро на ситуацията. Резултатите бяха доста позитивни – в новия вариант на закона, „забравената” опция домашно образование се появи. Една от най-активните групи в тази кампания беше националната гражданска организация „За Семейни Права”, която информира семействата за негативната ситуация и помогна да се организират всички необходими стъпки за да може семействата в Русия да се противопоставят организирано и в крайна сметка да променят първоначалния вариант на предложения закон за образованието. 

От декември 2010 г. до сега, се случиха много неща, които спомогнаха развитието на домашното образование в Русия. Нека погледнем към някои от най-интересните моменти. 

 

Домашното образование е социално активна сила

След декември 2010 г., се проведе официална публична дискусия върху проектозакона за образованието. Руското правителство бе подготвило място, където тази дискусия се състоя. По време на дебатите гражданите имаха възможност да предлагат корекции и промени, свързани с обсъжданият проектозакон.

Заслужава внимание факта, че предложенията и допълненията направени от организацията „За Семейни Права” получиха най-много подкрепа от участниците в дискусиите. Тези предложения, свързани с правата на семействата, получиха подкрепа от над 1 000 гласа (второто най-подкрепяно предложение получи само 500 гласа). Това направи организацията естествен лидер на цялата дискусия по отношение на обществената подкрепа. „За Семейни Права” гледа на домашното образование като на основно право, тясно свързано с други семейни права, като автономия във вътрешния живот и свобода на родителите да взимат решения свързани с отглеждането на децата.

Домашно образоващите семейства предложиха новият закон да признава правото на родителите да образоват децата си в съответствие с религиозните им  убеждения – право, което е открито обявено в допълнителния протокол на Европейската Конвенция за Правата на Човека, признавана от Русия.

Друго важно предложение бе свързано с премахването на задължителните годишни училищни изпити за домашните ученици. Общо взето, предложенията бяха опит да се поправи настоящата ситуация за руските домашни ученици. Настоящите регулации поставят сериозни препятствия пред семействата, които търсят индивидуален образователен подход за децата си. Опитите да се регулира домашното образование довеждат до заличаване на много от предимствата, които то има. Организацията „За Семейни Права” се позоваваше на сериозни изследователи, конкретно на д-р Брайън Рей от САЩ, чийто изследвания показват, че нивото на академичните постижения при домашно образованите деца не зависи от нивото на държавният контрол над тях.

Поради огромната обществена подкрепа, беше невъзможно предложенията на „За Семейни Права” да останат незабелязани. Руските хоумскул семейства се надяваха, че предложенията ще бъдат взети под внимание от правителството и бяха неимоверно щастливи, когато обновения вариант на закона отново включи домашното образование като легална образователна опция.

Важно е да се споменат „бонусите” – следствие от дебатите около закона: Домашното образование получи голяма реклама заради първоначалното му отсъствие като опция в  закона. Преди дискусиите около закона, беше трудно да се намерят материали в медиите за домашното образование в Русия, но сега то се споменава много по-често. Един от вестниците в регион Ярославск е публикувал поне три статии за седмица, дискутиращи практиката на домашното образование в областта.

 

„Кръглата маса” за Алтернативно Образование

В средата на април, Обществената Камара на Русия – правителствено тяло, което анализира проектозаконите, се събра на „Кръглата маса” за Алтернативно Образование. Обществената Камара на Русия е консултантска организация, която подпомага взаимоотношенията между правителството и неправителствените организации.

„Кръглата маса” бе инициирана от Комисията за Образователно Развитие към Обществената Камара, Организацията „За Семейни Права” и „Центъра за Алтернативно Образование”. Дискусиите бяха посветени на проблемите, свързани със  законовата регулация на семейното образование (домашно образование) и други форми на алтернативно образование. В дискусията се включиха над 30 образователни експерта, част от авторите на закона начело с г-н Йефим Рачевски, както и споменатите неправителствени организации.

Сред експертите, участващи в събитието беше и един от пионерите на домашното образование в Русия, г-н Игор Чапковски, който заедно със своята съпруга, започва да обучава своите децата вкъщи, когато това е било формално противно на Руския закон (преди 1992 г.). За всички участници бе много важно да чуят неговата кратка, но насърчителна реч. Експертите и практикуващите алтернативно образование изказаха вижданията и мненията си за домашното образование, както и за другите форми на извънучилищно образование и за трудностите свързани с тях.

Г-н Павел Парфентиев, председател на организацията „За Семейни Права” изнесе важна реч по време на дискусията. Той посочи няколко сериозни, практични проблема относно правната регулация на домашното образование. Също така подчерта, че много от регулационните укази по места противоречат на федералния закон. Г-н Парфентиев защити аргументирано премахването на задължителното годишно изпитване на домашните ученици от училищните власти, което бе залегнало в стария закон. В Русия има три основни етапа на задължително образование: Г-н Парфентиев настояваше, че е напълно достатъчно домашните ученици да се подлагат на държавни изпити в края на всеки от тези етапи.

Неговата позиция бе подкрепена от представителите на Родителския Комитет на Москва – организация на Московски родители, които говориха върху честите практични и правни проблеми, с които някои от домашно обучаващите семейства в Русия се сблъскват.

Като резултат от дискусията на „кръглата маса” участниците подготвиха резолюция и препоръки към Руските власти, включително и практични предложения за това как да се справят със съществуващите трудности в областта на алтернативното образование. След като предложенията бяха окончателно оформени, бяха изпратени от Обществената Камара на правителството и Министерството на Образованието.

За пръв път бе проведена обществена дискусия за проблемите на домашното образование на толкова високо ниво. Участниците в дебатите и експертите се надяват, че техните гласове ще бъдат чути от държавните власти.

 

Новината е взета оттук 

Превод от Английски език: Дариел Кремов (домашен ученик)

Категории: Свобода и образование, Семейство