Десет топ съвета за хоумскул бащи

 

Като баща на седем много своеволни деца, на възраст от 4 до 14 години, животът ми е изпълнен само с това, да поддържам тяхното темпо. Разбира се, в същото време трябва да ходя на работа за да прехранвам растящото си семейство, като междувременно, заедно с  жена ми Трейси обучаваме децата си вкъщи. 

Бих могъл, просто да делегирам на жена си всички задачи свързани с обучението на децата. Някои хоумскул бащи правят точно това, но такава организация на хомскулинга е рецепта за провал. Ние, бащите, трябва да сме сериозно посветени и въвлечени в процеса на обучение, за да можем да изпълним отговорността, която имаме пред Бога – адекватно да демонстрираме любов към децата си и безусловна любов към жена си. 

В Ефесяни 6:4 Бог казва всичко ясно : „И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно.“ Заповедта е отправена към нас, бащите – не към майките. Отговорността е върху нас „да ги възпитаме“. Това изисква действие от наша страна. Ние можем да делегираме на някой друг властта за обучението и възпитанието на децата, но не и отговорността към тях. 

Един ден, когато застанем пред Бога, ние, бащите, ще трябва да отговаряме за това как децата ни са били обучени. Домашното образование се явява най-добрият начин да се изпълни тази отговорност и да се покорим на заповедите, които Бог е заповядал по отношение на децата. Трябва да осъзнаем, че хоумскулинга сам по себе си не е цел, а средство, водещо към цел. Целта към която се целим е децата ни да станат „стрели“ носещи Божията истина за този свят и един ден да живеят при нас в небесата. 

Отговорността свързана с отглеждането на тези безсмъртни души е огромна. Когато прочетете всичко в тази статия за времето и задачите изисквани за да се изпълни тази отговорност, ще се почувствате претоварени. Наистина, изглежда невъзможно да бъдем адекватни бащи, които радват Господа. Но помнете, когато се чувствате слаби, тогава сте силни. Ние можем да извършим всичко чрез Христос, който ни укрепява (Филипяни 4:13). Бог изисква от нас да разберем, че не можем да постигнем всичко чрез наша, собствена сила, но само чрез Неговата. 

Ето 10 съвета, които вярвам ще помогнат да бъдем изпълнени с вяра хоумскул бащи: 

1. Бъдете водач във вашият хоумскулинг.

 Жена ви жертва много  за да може да обучава децата ви в дома. Тя се отказва в голяма степен от собственото си време, а вероятно и от кариера. Вие, като цяло трябва да водите в хоумскулинга и да стоите рамо до рамо с жена си в областта на академичните науки. Може и да нямате време да преподавате много уроци, но когато можете и намирате време – правете го. Това изисква посвещение и планиране. Трябва просто да направим тази задача приоритет.

Моята задача е да обяснявам всичко от настоящето. Задавам задача на по-големите си деца – да четат „World magazine” и редовно обсъждаме актуалните събития на масата. Проверявам работата по Библейско изучаване на по-големите си деца и започнах да ги обучавам по поредицата „God and Government“ на Гари Демар. 

Намирайте време да оценявате писмените работи на децата и да отговаряте на въпроси. Всяка седмица давам като задача на по-големите си деца да напишат по няколко кратки доклада, в който да опишат какво са научили по време на скорошно пътуване или проект. Колкото повече децата пишат, толкова по-успешни ще бъдат в колежа или на работното си място. 

Говорете с жена си за академичните науки и обсъждайте образователният план и програма за всяко от децата ви. Най-важно от всичко е да се уверите, че всичко се учи от Библейска перспектива. Например, аз използвам  „Encyclopedia of Bible Truths for School Subjects“ (Енциклопедия на Библейски истини за Училищни Предмети) на Рут Хейкок за да осигуря библейска основа за моите деца по всеки учебен предмет. Това е огромен ресурс. 

2. Дисциплининирайте, когато сте вкъщи.

 Това за мен се е превърнало в практика: когато се върна у дома, поемам контрол над цялата дисциплина. По този начин демонстрирам подкрепа за жена си. Не искам да ме познават като таткото, който става само за „забава и игри“, а жена ми да бъде „лошият“, защото тя трябва да дисциплинира. Искам децата ми да уважават своята майка и да разбират, че аз поставям същите правила като нея. Посланието е ясно: Аз и жена ми сме едно. 

Често жена ми е много заета за да обучава различните ни по натура деца през целия ден и да поддържа цялото домакинство. Доста често й е трудно да налага дисциплина, когато някое дете е непослушно. Поради това съставих система, чрез която тя пише „черни точки“ до името на детето придружени от бележка, в която е записано провинението. Така, когато се върна вкъщи поглеждам вратата на хладилника, за да видя има ли „черни точки“ и ако има, раздавам шамари според тях. Децата ми започват да разбират, че няма да се отърват без наказание за непослушание или лошо държание. Тази подкрепа, която оказвам на жена си, позволява хоумскулинга да върви много по-гладко. 

3. Контролирайте времето, което прекарвате в работа.

 Това изисква баланс. Познавах един човек, който беше християнски историк и автор. Той пътуваше из цялата страна и проповядваше.  Веднъж и двамата бяхме поканени в студиото на едно радио и водещия зададе и на двама ни един и същи въпрос: „Как балансирате между семейството и служението си?“ Отговора на този човек беше просто: „Не го балансирам“, което той при това каза със смях. Не след дълго се видя, че това е вярно. Приблизително шест месеца по-късно, жена му и децата му го напуснаха. Той се беше „оженил“ за служението си и беше пренебрегнал жена си и отглеждането на собствените си деца. Окуражаваше и другите хора да постъпят като него. 

Ако работата ви държи настрана от семейството твърде дълго, трябва да промените това. Бог ще почете тези, които почитат Него. Бог ще ви даде сили, праведно да изпълнявате ролята си на баща, ако просто Му се доверите. Нещо повече, никога не трябва да се безпокоим за материалните блага повече отколкото за духовното обучение на децата ни. То трябва винаги да остава топ приоритет.

4. Преминете през Притчи с деца си.

 Вярвам, че това е най-добрия метод за духовно обучение и полагане на морални ценности. Като бащи би трябвало да проведете поучение над Притчи за децата си. Ако не можете да направите нищо друго от споменатите дотук неща, но учите децата четейки им Притчите, определено ще ги научите на мъдрост и живот. 

 5. Поддържайте собствената си душа.

Най-важното нещо, което можете да направите за своите деца, за да ги отгледате правилно, е да поддържате собствената си душа. Матей 6:33 ни казва: „ Но първо търсете Неговото царство и неговата правда; и всичко това ще ви се прибави“. Състоянието на вашата душата и това колко близко вървите до Бога, пряко ще повлияе способността ви да обучавате децата си. Не вярвам, че можем да доведем детето  по близо до Бога отколкото се намираме самите ние. Затова трябва да вървим близко до Господа, предавайки се всекидневно на Неговата воля и молейки за милостта Му. Матей 22:37-38 заповядва "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум". Исус казва, че това е най-голямата заповед. 

Да възлюбиш Господа с цялото си сърце е по-важно от всичко друго. Не можем да позволим задълженията ни да изместят всекидневното общение с Господа – да четем Библията, която е Неговото Слово към нас и да се молим, което представлява нашите думи отправени към Него. Исус иска лича връзка. Това изисква посвещаване на време всеки ден. Времето, което прекарваме или не прекарваме с Бога всеки ден ще се отрази на ефективността в хоумскулинга. 

6. Грижете се за сърцето на детето си.

 Важно е да се грижим за сърцето на децата си, а не просто да контролираме неговите или нейните действия. Нашите деца не трябва да виждат само правила – те трябва да бъдат покрити с любовта ни. Ние трябва да бъдем рамо до рамо с децата си, да ги разбираме и да познаваме техните сърца. 

Едно от нещата, които можем да направим е да имаме редовно време, планирано време за всяко от децата ни. Моята програма е следната: Всяка вечер чета на децата си, между 4 и 7 библейски истории за деца или директно от Библията. Често им чета на загасени лампи с фенерче. Открих, че децата, особено моите близнаци, напълно притихват и по този начин слушат Божието Слово. Задавам им въпроси и разговаряме. Децата дори ме умоляват всяка вечер да има чета от Библията или от книжката с библейски истории. 

С някои от другите си деца прекарвам  по няколко минути четейки Библията в стаите им преди да си легнат. Сина ми, Джес, който беше на шест по онова време заяви: „Любимото ми нещо, това което обичам да правя с татко е да чета Библията с него“. Такива искам да бъдат децата ми, сега и през целия си живот: обичащи Божието Слово. 

Освен това, планирам индивидуално време за всяко дете. Рано сутрин, четири дни в седмицата съм с по-големите си деца. Вторник сутрин, се срещам с Джес - 9 годишния ми син. Сряда сутрин, прекарвам с 11 годишната си дъщеря, Меган. Четвъртък сутрин отделям време за 14 годишната си дъщеря, Бетани.  В Понеделник или в Петък сутрин прекарвам време с 8 годишната си дъщеря, Сузана. С всяко дете изучаваме книга, която да им посочи как да развиват Богоугоден характер. 

Например, всяко от момичетата премина, заедно с мен, през книгата „Beautiful Girlhood“ редактирана от Карен Андреола. Това е една чудесна книга, понеже главите й се заемат с много характеристики, присъщи само на момичетата проблеми, които те срещат, когато се превръщат от момичета в жени. Много е полезно, особено за баща, да използва тази книга, тъй като там се обсъждат много неща, който един мъж и бащата често не осъзнава и не обсъжда с дъщеря си. Със синът ми, който има чести конфликти със сестрите си, преминаваме през детската поредицата от книги „Миротворци“. Това са лесни за четене книжки с много илюстрации, който накратко представят Библейските принципи за справяне с подобни конфликти и прилагането им към братя, сестри и приятели. Имам още няколко книги, през които минах с децата си – приложил съм линк в края на тази статия. 

7. Обичайте жена си безусловно. 

Едно много важно правило, което ще ви позволи да направите хоумскулинга си успешен и да обучите децата си добре, е безусловно да обичате жена си по забележим за децата ви начин. Ето няколко препоръки: 

Трябва да подкрепяте жена си и никога да не спорете с нея пред децата си. 

Трябва да умрем за себе си, когато се приберем от работа. Множествената склероза ме поставя в много по-слабо физическо състояние, от това на всеки здрав баща. След цял ден работа сред високо стресови ситуации и дългото пътуване с кола, аз съм уморен. Въпреки това, съм се посветил всяка вечер на това, да поемам грижите за децата. Тялото ми крещи за почивка и отмора, но аз се дисциплинирам и викам към Бога за сили, та да мога да наглеждам почистването след вечеря, инспектирането на спалните и прибирането на „нещата“ из къщата. Не забравям и раздаването на дисциплина. 

Също така държа, да има обща семейна молитва поне пет пъти в седмицата. Това е едно задължително за всички бащи правило, да обучават децата си в Господа и да им покажат, че Бог е първостепенен приоритет за тях. Ако се прибера късно и пропусна вечерята, преминавам директно към семейната молитва и вечерям късно вечер, когато децата са вече по леглата. 

Друг начин, чрез който да изразяваме любов към жените си е като показваме уважение към тях пред децата си. Трябва да хвалим съпругите пред децата и вербално и физически да ги подкрепяме. Децата ни трябва да разберат, че макар съпругите ни да са под наша власт, ние ги обгръщаме с любов като другар по спасение. Също така трябва често да разговаряме с жените си, за да не предполагаме какво става между нас, а да знаем какво става. Трябва да се изразяваме с думи, за да можем да избегнем конфликти. Давам на жена си време, в което да се събира и разговаря с приятели или просто за да си почине и  подготви учебния план. Освен това, й освобождавам една вечер всяка седмица, която да е само за нея. Това време и позволява да си почине и й помага да продължи напред.

Трябва да обичаме жените си за да не бъдат препятствие на молитвите ни, както пише в Първо Петрово 3:7. Искаме децата ни да бъдат Богоугодни и се молим на Бога, Той да промени сърцата им! Не искаме тези наши молитви да бъдат възпрепятствани от факта, че не обичаме жените си! Ефесяни 5:25  изяснява въпроса: „ Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе си за нея“. Това е безусловна любов . Не можем да поставяме условия в любовта към жена си. Исус ни обичаше, още когато бяхме Негови врагове и Той даде живота си за нас. Точно така трябва да обичаме и съпругата си. Няма по-голяма любов от тази, която да се изисква от нас. 

8. Контролирайте телевизията.

В моят опит, произлизащ от работата ми с много бащи из цялата страна  открих, че съществуват две слабости: Повечето бащи обичат да гледат спортни предавания по телевизията, а други харесват да гледат постоянно телевизия – особено новините. Разбира се, новините почти винаги водят до гледането на други безполезни шоута и предавания. Нищо от това само по себе си не е лошо. Въпреки това, поради факта, че съм болен от множествена склероза, осъзнавам колко важно е да оползотворяваме времето, което имаме с децата си (Ефесяни 5:16). Освен това, получавам много писма от родители, чийто съпруг, съпруга или дете са починали внезапно и трагично, по един или друг начин – трябва да осъзнаваме, колко важно е да оползотворяваме времето, което ни е подарено със семейството. 

Това, което искам да кажа е следното: времето ни е твърде ценно за да го пропиляваме чрез гледане на телевизия или чрез други безполезни занимания. Животът ни е твърде кратък. Всеки ден, в който сме с децата си, трябва да бъде от значение. Има толкова много неща, на които трябва да научим децата си, толкова много неща, които трябва да направим, толкова много работа за да изваем и оформим характера им. Има толкова много неща, които можем да направим за да оползотворим времето в обучение на децата си. Ние изключихме телевизора от контакта преди 10 години и въобще не ми липсва, за сметка на това се сдобих с хиляди часове качествено време, което прекарвам с децата си, жена си и служението си. Нека се уверим, че приоритетите ни са правилно подредени. Един ден ще стоим пред Създателят и Съдията, за да отговаряме за това, как сме прекарали времето с децата си. 

Обществото ни е обладано от телевизията. Нека не отваряме сърцата на децата си за този идол. 

9. Възпитайте у децата си навика да имат лично посвещение към Бога.

 Като хоумскул бащи, за да можем наистина да бъдем духовни глави, трябва да научим децата си как да водят собствени и лични молитви към Всемогъщият Господ Бог. Важно е да ги държим отговорни пред нас, като бащи и духовни глави. Открих метод, който наистина изглежда помага на децата ми да формират траен навик за редовно, ежедневно, лично посвещение в общение с Бога. Искам децата ми да се научат да поддържат собствените си души и да си проправят лична, близка пътека към Господа . 

Начинът, по който ги държа отговорни е следния: Задавам на всяко дете, което може да чете и пише, да прочете определен пасаж от Божието Слово. След това, всеки ден трябва да записват в тетрадка по един стих – по един стих за всеки ден от седмицата. Също така, в две изречения трябва да обяснят в дневника си, какво означава стихът за тях. Както писах по-рано, в определеното за всяко дете време от седмицата, разговарям с тях. Тогава преглеждам Библейските стихове и коментарите от изминалата седмица, които те са записали в дневника си – това е тяхното лично посвещение. Каква радост е да минаваш през Божието Слово и да разглеждаш, какво са чели през изминала седмица деца ти! Ако детето прилежно е изпълнявало личното си посвещение през месеца, получава специална награда от татко или закуска навън само с него. Този метод помага много на малките деца, тъй като те тепърва започват да развиват навиците си. Подобна тактика е ненужна при по-големите деца, понеже те като цяло са мотивирани от сърце, да се посвещават всекидневно на Господа. 

10. Осигурете защита за вашият хоумсклинг и този на ближния.  

Като единственото изключение от приетата политика, която забранява на писателите да публикуват реклама в това списание, редакторът Мери Прайд ме насърчи да ви помоля да се уверите, че семейството ви е част от Home School Legal Defense Association (Асоциация за правна зашита на домашното образование). Като председател на Home School Legal Defense Association (HSLDA) от 1985 г., видях как Бог използва HSLDA буквално да промени законовото статукво из цялата страна. През 1985 г., когато започнах да работя в HSLDA, хоумскулинга беше легален само в пет щата. След много години на работа из съдилищата и след постоянни контакти със законодателната власт в тази страна Бог благослови усилията ни с много победи. Сега можем да заявим с голяма благодарност отправена към Бога, че домашното образование е легално във всички 50 щата. Това не винаги беше така и няма гаранция, че винаги ще бъде така. 

Цената на свободата е вечна бдителност. Вашата инвестиция в Home School Legal Defense Association не само ще ви позволи да защитите семейството си, ако получите нежелано почукване от заблуден полицай или социален работник, но по важното е, че вашата инвестиция ще помогне на хилядите семейства, които са членове на HSLDA, на които помагаме всяка година и които имат законови проблеми и конфликти. Много хоумскул майки са ми казвали как тяхното членство в HSLDA им е дало покой на ума, за да могат да се концентрират върху домашното образование. 

Повярвайте ми, 100-те долара за членство на година си струват. Вашето право да хоумскулвате е твърде ценно за да го загубите. Хвърлете един поглед на формуляра за членство в сайта на HSLDA. 

Чувствате ли се Претоварени? 

Навярно си казвате: „Няма начин да се справя с всичко това“. Вие сте прави. Не можете. Нито пък аз мога. Но Бог може. 

Трябва да си зададете въпроса: „Колко много желая това? Доколко искам да обучавам децата си вкъщи? След това поставете от едната страна на везната усилията, планирането, молитвата и емоцията, които ще са нужни за да успеете. От другата страна на везна са Душите на децата ви.

 

Страница с много книги, статии и материали: http://www.home-school.com/ 

 

Допълнение от Администратора: Дългогодишен защитник на правото за домашно образование по целият свят, председателя на  Асоциация за Правна Защита на Домашното Образование, както и ръководител по държавни и международни отношения, Кристофър Дж. Клика беше извикан у дома от неговият Господ на 12 Октомври, 2009 г., на 48 години, след 15 годишна борба с множествената склероза. Адвокат, оратор, лобист и домашно обучаващ съпруг и баща, Крис е жив за жена си Трейси, техните седем деца (между 11 и 21 години) и за родителите си – Ардат и Джордж Клика. . . . 

Целият текст в памет на Кристофър Клика, може да прочетете тук

Статията е взета оттук

Превод от Английски език: Георги Порумбачанов (домашен ученик)

 

Категории: Семейство, Практични насоки